VUVUZELA

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 5
Số điện thoại (08) 3722 5020
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00