Vui chơi giải trí 

Ngành hàng
Vị trí Tầng 4
Số điện thoại 0868696749
Giờ Mở cửa 10:00 - 21:00