Các dòng sản phẩm ghế massage Poongsan - Hàn Quốc (Poongsan đã dành được nhiều giải thưởng thiết kế và chất lượng tốt nhất ở Hàn Quốc. Đã được cấp giấy chứng nhận từ Bộ Y tế Hàn Quốc và được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

Ngành hàng Nhà cửa - Gia đình
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 0904894565
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00

Sản phẩm