CHUYÊN: Cung cấp piano, guitar, drum và phụ kiện Dịch vụ bảo trì và lên dây Đào tạo âm nhạc cho mọi lứa tuổi​ Tổ chức biểu diễn

Ngành hàng Dịch vụ
Vị trí L1
Số điện thoại 09132266320917241176
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00