Kore là nơi tạo ra không gian sống, điều kiện sống tốt đẹp hơn, mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người. Tất cả hàng hoá của Kore đều có nguồn nguyên vật liệu chính nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc và một số nước như Áo, Nhật, Mỹ. Tất cả mặt hàng vải của công ty khi nhập khẩu về đều qua kiểm nghiệm an toàn với sức khỏe người sử dụng của Viện Dệt May Việt Nam.

Ngành hàng Nhà cửa - Gia đình
Vị trí L4
Số điện thoại 1900
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00