Gian hàng

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: L1

Số điện thoại: .

mới

Mykingdom

Mykingdom

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: L2

Số điện thoại: .

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: .

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: .

mới

Games Đức Nguyên Phát

Games Đức Nguyên Phát

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: .

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: L2

Số điện thoại: .