Gian hàng

mới

Sen Vàng Restaurant

Sen Vàng Restaurant

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 19000389

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 02473038883

mới

Seoul BBQ and Hotpot Bulgogi

Seoul BBQ and Hotpot Bulgogi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0210 3630 888

mới

Chicken FC1

Chicken FC1

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0210 6334455

mới

Lẩu Thái MT

Lẩu Thái MT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0975193306

mới

Dairy Queen

Dairy Queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 02473008883

mới

Highlands Coffe

Highlands Coffe

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0210 7308 668

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 02103 787787