Gian hàng

mới

Magic Pan

Magic Pan

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Mochi Sweets

Mochi Sweets

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 05 113 968 124

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 05113925087

mới

Caracoli Coffee

Caracoli Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113899755

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113938000

mới

Al Fresco's

Al Fresco's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 01227555485

mới

Lyn's

Lyn's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0933888877

mới

Gogi house

Gogi house

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0919638600

mới

Crystal Jade

Crystal Jade

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0903655211