Gian hàng

mới

Vincom Ice Rink

Vincom Ice Rink

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113 96 88 99

mới

Kid Kingdom

Kid Kingdom

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 05113968248

mới

VINKE

VINKE

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905178255

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0914822008