Gian hàng

mới

Travel Point

Travel Point

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 05113922202

mới

Ninh Khương

Ninh Khương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0909772638

mới

Crystal Jade

Crystal Jade

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0903655211

mới

Parker & Waterman

Parker & Waterman

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 05113849612

mới

Shoe Center

Shoe Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0975886892

mới

Aroma

Aroma

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0938207776

mới

Sunshine

Sunshine

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0902424062

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng2

Số điện thoại: 05113968022

mới

Sabina

Sabina

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0969103768

mới

Magic Pan

Magic Pan

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 05113969569

mới

Sport world

Sport world

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906314250