Gian hàng

mới

Cito Café

Cito Café

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Nhà hàng Sing

Nhà hàng Sing

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 964690029

mới

Redcap Pizza

Redcap Pizza

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Tocotoco

Tocotoco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 916309393

mới

Si Sóc Café

Si Sóc Café

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 936289977

mới

Cơm Vỹ Khôi

Cơm Vỹ Khôi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Lan: 0902112803

mới

Alfresco

Alfresco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 1900

mới

Nijyu Maru

Nijyu Maru

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62620399

mới

Akikoi (Chung với Bamboo)

Akikoi (Chung với Bamboo)

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Suka

Suka

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 62620039

mới

Ramen

Ramen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: