Tín đồ matcha nhà Koa không thể bỏ lỡ… 🍃🍃

Ngày đăng: 05.09.2022

Tín đồ matcha nhà Koa không thể bỏ lỡ… 🍃🍃

Topping “Shiratama” dẻo dẻo, dai dai ta cùng ăn lai rai 🤤🤤

Viên bánh nếp mà kết hợp cùng vị matcha thì chỉ đắng cay ngọt bùi đời ta!

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn