⚡ 💦 LY AVATAR 2, CHỈ CÒN TẠI MỘT SỐ RẠP

❗ Sau thời gian cháy hàng, ly Avatar 2 đã được restock tại một số rạp. 🌊 Nhanh chân ra rạp sở hữu ly và xem ngay phim Avatar: Dòng chảy của nước đang thống trị phòng vé liền thôi!

Ngày đăng: 25.12.2022

⚡ 💦 LY AVATAR 2, CHỈ CÒN TẠI MỘT SỐ RẠP

❗ Sau thời gian cháy hàng, ly Avatar 2 đã được restock tại một số rạp.
🌊 Nhanh chân ra rạp sở hữu ly và xem ngay phim Avatar: Dòng chảy của nước đang thống trị phòng vé liền thôi!

📍 Chi tiết xem tại: 
https://bit.ly/CGV-LY-AVATAR

#CGV #CGVVietNam #Avatar2thewayofwater #Powercombo #Superpowercombo
#VincomPlazaCaoLanh


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn