Lễ đã qua nhưng cơn thèm Dookki vẫn còn đó - VINCOM KIÊN GIANG

Lễ đã qua nhưng cơn thèm Dookki vẫn còn đó.

Ngày đăng: 10.09.2023

Lễ đã qua nhưng cơn thèm Dookki vẫn còn đó.
Giá tụi tui vẫn còn y nguyên 139K/người chưa VAT nha.

#Dookki #DookkiVietNam #topokkibuffet #Dookkitakeaway #Dookkinew
------------
DOOKKI VIỆT NAM - Original Brand From Korea


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn