Kẻ phản diện độc nhất chỉ có trong Transformers: UNICRON - kẻ ăn hành tinh và SCOURGE - thủ lĩnh Terrorcon, tên thợ săn nguy hiểm nhất vũ trụ 💢 TRANSFORMERS: QUÁI THÚ TRỖI DẬY | Dự kiến khởi chiếu: 09.06.2023 #Transformers #TransformersQuaiThuTroiDay

Kẻ phản diện độc nhất chỉ có trong Transformers: UNICRON - kẻ ăn hành tinh và SCOURGE - thủ lĩnh Terrorcon, tên thợ săn nguy hiểm nhất vũ trụ 💢 TRANSFORMERS: QUÁI THÚ TRỖI DẬY | Dự kiến khởi chiếu: 09.06.2023 #Transformers #TransformersQuaiThuTroiDay

Ngày đăng: 15.05.2023

Kẻ phản diện độc nhất chỉ có trong Transformers: UNICRON - kẻ ăn hành tinh và SCOURGE - thủ lĩnh Terrorcon, tên thợ săn nguy hiểm nhất vũ trụ 💢

TRANSFORMERS: QUÁI THÚ TRỖI DẬY | Dự kiến khởi chiếu: 09.06.2023 #Transformers #TransformersQuaiThuTroiDay


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn