HƠN 300 NGÀY HỨNG KHỞI ĐANG CHỜ BẠN TẬN HƯỞNG CÙNG VINFAST!

Khởi động xe, vì có những chuyến đi cần xuất phát.Chạy chắc tay, để nắm lấy cơ hội quý giá trên hành trình.Đi cùng động cơ xanh, cho mỗi chặng tiến tới đều bền vững.

Ngày đăng: 28.01.2023

HƠN 300 NGÀY HỨNG KHỞI ĐANG CHỜ BẠN TẬN HƯỞNG CÙNG VINFAST!

Những ngày Tết đầy niềm vui đã đi qua, nhưng sự hứng khởi không dừng lại. Hơn ba trăm ngày tràn đầy năng lượng khi đồng hành cùng xe điện VinFast đang chờ bạn!

Khởi động xe, vì có những chuyến đi cần xuất phát.
Chạy chắc tay, để nắm lấy cơ hội quý giá trên hành trình.
Đi cùng động cơ xanh, cho mỗi chặng tiến tới đều bền vững.

Ngay bây giờ, hãy nạp đầy xe điện và sẵn sàng cùng VinFast lăn bánh qua một năm mới đầy thành tựu!

#VinFast #VF8 #VFe34

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn