𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̉ ?

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̉ ?

Ngày đăng: 22.11.2022

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̉ ?

Bí quyết vàng của người doanh nhân thành công chính là trân quý giấc ngủ. Dù bận rộn đến đâu đừng để bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, để tái tạo thật nhiều năng lượng chinh phục mọi giới hạn trong công việc.

Chúc những người doanh nhân Việt Nam thật nhiều sức khỏe, bản lĩnh để dẫn dắt doanh nghiệp đi lên, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng cho dân tộc - đất nước.

#foreverbedding #changagoidem #forever #ngaydoanhnhanvietnam1310

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn