CHẮC CHẮN LÀ GIÒN RỒI 😛😛

Ngày đăng: 08.08.2022

Hỡi Koa-er đang lạc nơi đâu, ghé qua chút xíu làm hơi trà sữa đi nàoo 🔥🔥

Củ năng xanh biếc, ăn vào thắm thiết, hết biết đường về 🤤🤤🤤🤤🤤

Checkin: 📍Vincom Bảo Lộc

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn