BIỆT ĐỘI QUẬY NHẤT MÀN ẢNH RỘNG DỊP LỄ 2/9 CHÍNH THỨC KHỞI CHIẾU

Lễ này không đâu vui hơn ra rạp coi tụi này tấu hề đâu quý zị 💯 Mua vé ngay thôi

Ngày đăng: 01.09.2023

BIỆT ĐỘI QUẬY NHẤT MÀN ẢNH RỘNG DỊP LỄ 2/9 CHÍNH THỨC KHỞI CHIẾU 🔥✨

🥰 Link bán vé:  https://bit.ly/CGV-JUNGLE-BUNCH2

Lễ này không đâu vui hơn ra rạp coi tụi này tấu hề đâu quý zị 💯 Mua vé ngay thôi 🤣

🍌 JUNGLE BUNCH 2 - HỔ CÁNH CỤT VÀ BIỆT ĐỘI RỪNG XANH: QUẬY BANH THẾ GIỚI | Khởi chiếu tại rạp: 01.09.2023
❗️ Phim dành cho khán giả ở mọi độ tuổi
#JungleBunch2 #CGV #VPICTURES #HoCanhCutVaBietDoiRungXanh2


TAG:

CGV

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn