Gian hàng

mới

Prima Gold

Prima Gold

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9102

mới

Nanakids

Nanakids

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369122

mới

Wrap&roll

Wrap&roll

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Max & Co

Max & Co

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại:

mới

Travel Point

Travel Point

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 38232106

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08-39.36.90.51

mới

Fujiya

Fujiya

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Lemino

Lemino

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

MamanBéBé

MamanBéBé

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Levi's

Levi's

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3993 9501

mới

Vitamin Daily

Vitamin Daily

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 62711967