Gian hàng

mới

LYN

LYN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: (028) 3823 1332

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9010

mới

Zara Outlet

Zara Outlet

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 8.39939

mới

Shooz

Shooz

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 35218466

mới

FCUK

FCUK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9329

mới

Salomon

Salomon

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại:

mới

GAP

GAP

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3827 2020

mới

Gintell

Gintell

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

BreadTalk

BreadTalk

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Yves Rocher

Yves Rocher

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3903 1026

mới

Coast

Coast

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Prima Gold

Prima Gold

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9102