VINFAST 𝑀𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑿𝒆 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑝𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 01 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 1 𝑥𝑒

𝑀𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑿𝒆 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑝𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 01 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 1 𝑥𝑒

Thời gian: 21.05.2024 - 01.06.2024

Địa điểm: Vincom+ Sa Đéc.

🌈 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐇𝐄̀ - 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐃𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐔́𝐍𝐆 𝐗𝐄 😍
𝑀𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑿𝒆 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒇𝒂𝒔𝒕 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑝𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 01 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 1 𝑥𝑒).
🛵 20 giải nhất: Mỗi giải 01 xe Vento S trị giá 50.000.000 VNĐ
🛵 80 giải nhì: Mỗi giải 01 xe Feliz S trị giá 27.000.000 VNĐ
🛵 200 giải ba: Mỗi giải 01 xe Evo200 trị giá 18.000.000 VNĐ
📣 Thời gian áp dụng Chương trình: Tính đến hết ngày 30/06/2024.
--------------------------------------------

☎️0934 966 094
🏫304 Hùng Vương,Phường 1,TP Sa Đéc

Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn