VINCOM ĐỒNG KHỞI | Lên đời cùng Dyson - Quà tặng tiết kiệm đến 2,000,000 VNĐ 

🔥 Lên đời cùng Dyson - Quà tặng tiết kiệm đến 2,000,000 VNĐ  🔥Raise Living Standard with Dyson - Save up to 2,000,000 VND

Thời gian: 01.09.2023 - 31.10.2023

Địa điểm: Vincom Center Đồng Khởi.

🔥 Lên đời cùng Dyson - Quà tặng tiết kiệm đến 2,000,000 VNĐ 🔥

 Thỏa sức trải nghiệm sản phẩm, nâng cấp không gian sống với công nghệ tiên tiến từ Dyson, nhận ngay ưu đãi tiết kiệm đến 2,000,000 VNĐ.

 🌟 Đến ngay Dyson Tầng B1 - Vincom Đồng Khởi để khám phá thế giới công nghệ tiên phong và được các chuyên gia Dyson tư vấn trải nghiệm sản phẩm. 

 📅 Thời gian: từ ngày 01.09 đến 31.10.2023

 

🌟 Chia sẻ ngay với bạn bè và gia đình để cùng nhau khám phá thế giới công nghệ và tiết kiệm cùng Dyson.

#DysonVietnam #DysonHome #DysonHair #Dysontechnology

 ---------

🔥Raise Living Standard with Dyson - Save up to 2,000,000 VND

 

Experience the Products, improve your living space with advanced technology from Dyson, and get discount deal saving up to 2,000,000 VND.

 

🌟 Visit Dyson outlet located on Level B1 - Vincom Dong Khoi, to explore the world of technology and receive advice from Dyson experts.

 

📅 Promo Period: From September 01 to October 31, 2023.

 

🌟 Share this exciting news with your friends and family to explore the world of technology and get special deals from Dyson.

 

#DysonVietnam #DysonHome #DysonHair #Dysontechnology

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn