U23 DEAL - GRILL&CHEER

U23 DEAL - GRILL&CHEER

Thời gian: 28.06.2022 - 31.07.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Xuân Khánh.

🔥 𝐂𝐀́𝐂 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐁𝐈𝐍𝐇 𝐎̛𝐈 - 𝐁𝐀𝐎 𝐋𝐀̂𝐔 𝐑𝐎̂̀𝐈, 𝐁𝐀̣𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐇𝐄́ 𝐆𝐑𝐈𝐋𝐋 & 𝐂𝐇𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐔̛́ 🔥

Admin thầm nhớ thương, ngóng trông bạn từng ngày, còn dành riêng ưu đãi 𝑆𝐼𝐸̂𝑈 𝐻𝑂𝑇 dành cho bạn:
✅ Giảm 23K mỗi Menu Buffet 𝟏𝟗𝟗𝐊; 𝟐𝟕𝟗𝐊; 𝟑𝟒𝟗𝐊
✅ Áp dụng khung giờ 𝟏𝟎𝐡 - 𝟏𝟕𝐡; từ thứ 2 đến thứ 6
𝐍𝐠𝐨𝐚̀i 𝐫𝐚:
🔥 Giảm 23K trên Menu Buffet 𝟐𝟕𝟗𝐊; 𝟑𝟒𝟗𝐊
🔥 Áp dụng khung giờ 𝟏𝟕𝐡 - 𝟐𝟐𝐡; từ thứ 2 đến thứ 6
Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣:
✅ Bạn chỉ cần có thẻ HSSV từ 23 tuổi trở xuống
✅ Hoặc CMND từ 23 tuổi trở xuống để nhận ưu đãi
✅ Ưu đãi chỉ dành cho vé buffet của khách hàng từ 23 tuổi trở xuống (Không áp dụng cho cả bàn)

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn