TOUS LES JOURS 𝑳𝒐𝒂 𝒍𝒐𝒂 𝒍𝒐𝒂, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒉𝒆̣̂ 𝒔𝒂̆𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́ 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́! 📣

🌱 Bộ ba thức uống nhiệt đới 𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝑴𝒆𝒍𝒐𝒏 𝑻𝒆𝒂, 𝑩𝒍𝒐𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒊𝒏𝒌 𝒀𝒐𝒈𝒖𝒓𝒕, 𝑷𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑰𝒄𝒆𝒅 𝑻𝒆𝒂 nay chỉ 45.000VND (Giá gốc: 55.00VND)

Thời gian: 19.07.2022 - 29.07.2022

Địa điểm: Vincom Mega Mall Royal City.

👉🏻 Giảm thêm 10.000VND khi mang bình hoặc ly cá nhân đến mua thức uống nữa nha 😆

#15yearsTOUSlesJOURS #LoveGreen #touslesjours #touslesjoursvietnam #tlj

#Vincom #vincommegamallroyalcity


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn