MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG CÙNG CROCS

MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - HOÀN TIỀN "SƯƠNG SƯƠNG" TỪ CROCS LÊN ĐẾN 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND

Thời gian: 08.04.2022 - 11.04.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Ngô Quyền.

oàn tiền 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND cho hóa đơn từ 𝟏,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND

Hoàn tiền 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND cho hóa đơn từ 𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND

*Áp dụng các sản phẩm nguyên giá

Thời gian: 08 - 11/04/2022

Đến ngay cửa hàng Crocs gần nhất để tranh chiếc deal "sương sương" này đi nào!

#CrocsVietnam

🛒Mua sắm Crocs online tại: https://bit.ly/CrocsVNOnlineStore

👉Theo dõi Instagram Crocs VN tại: https://www.instagram.com/crocsvnofficial/

English:

HUNG KING DAY – CASH BACK UP TO 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND FROM CROCS

Cashback 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND for any full price purchases 𝟏,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND

Cashback 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND for any full price purchases 𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎VND

*Applicable to full price items

Period: April 08 - April 11, 2022

Visit our store to bring our trendy Crocs product with exclusive offer!

#CrocsVietnam

🛒Online shopping: https://bit.ly/CrocsVNOnlineStore

👉Official Crocs Instagram account: https://www.instagram.com/crocsvnofficial/

#vincomplazangoquyen #danang

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn