LYN BEAUTY

NHẬN NGAY 1 INTENSE MATTE LIP CRAYONHOẶC COLOR & SHINE LIP CRAYON

Thời gian: 01.04.2023 - 15.04.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Xuân Khánh.

 VỚI HÓA ĐƠN TỪ 690,000 VND

NHẬN NGAY 1 INTENSE MATTE LIP CRAYON
HOẶC COLOR & SHINE LIP CRAYON
1.4 - 15.4.2023

Mua ngay tại cửa hàng LYN và LYNVN.COM

---

BUY MINIMUM 690,000 VND/BILL
GET 1 INTENSE MATTE LIP CRAYON
OR COLOR & SHINE LIP CRAYON
1.4 - 15.4.2023

Buy now at LYN stores and LYNVN.COM

 #LYNBEAUTY
#AlwaysBeautiful

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn