PNJ Khuyến mãi trang sức cho nàng thỏa sức chốt đơn

STYLE by PNJ gửi đến bạn ưu đãi để ngày BLACK FRIDAY sẽ trở thành "Thứ Sáu Rực Rỡ" cùng những ưu đãi có 1-0-2

Thời gian: 24.11.2022 - 27.11.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Thanh Hóa.

✨Discount now VND 111,000 when buying silver or high-grade alloy jewelry from 1 million or more
✨Offer 35% plus 3% for new customers
✨Multi-level offer get extra X%
✨Scan VNPAY enter code STYLEBYPNJ, discount now 99k for orders from 900k, applied at STYLE by PNJ stores.

Don't hesitate to come to STYLE to buy more unique jewelry for the end of the year so brilliant!

#STYLEbyPNJ #PromotionUnique #ForPersonalityUnique #BlackFriday

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn