Đ𝐎́N T𝐇U- 𝐀N𝐓A Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐌U𝐀 𝐍H𝐈Ề𝐔 𝐆I𝐀̉M S U T𝐎̛́I 2𝟎% B𝐎̣̂ 𝐒Ư𝐔 𝐓Ậ𝐏 𝐌Ớ𝐈:

Đ𝐎́N T𝐇U- 𝐀N𝐓A Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐌U𝐀 𝐍H𝐈Ề𝐔 𝐆I𝐀̉M S U T𝐎̛́I 2𝟎% B𝐎̣̂ 𝐒Ư𝐔 𝐓Ậ𝐏 𝐌Ớ𝐈:

Thời gian: 11.09.2023 - 30.09.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Trần Phú - Nha Trang.

Đ𝐎́N T𝐇U- 𝐀N𝐓A Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐌U𝐀 𝐍H𝐈Ề𝐔 𝐆I𝐀̉M S U T𝐎̛́I 2𝟎% B𝐎̣̂ 𝐒Ư𝐔 𝐓Ậ𝐏 𝐌Ớ𝐈:

 M𝐔A 1 G𝐈Ả𝐌 𝟏0%

𝐌U𝐀 𝟐 𝐆I𝐀̉M 2𝟎%

S𝐀L𝐄 𝐒Ố𝐂 𝟑0-5𝟎% B𝐒T q𝐮ầ𝐧 𝐚́o, 𝐠i𝐚̀y d𝐞́p 4 m𝐮̀a t𝐚̣i t𝐨à𝐧 𝐛ộ c𝐮̛̉a h𝐚̀n𝐠

𝐓Ặ𝐍G M𝐀́Y L𝐎̣C K𝐇Ô𝐍G K𝐇Í 3,9𝟗 𝐭r𝐢ệ𝐮 𝐜h𝐨 𝐛i𝐥l t𝐮̛̀ 𝟗 𝐭r𝐢ệ𝐮


Có thể bạn quan tâm

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn