Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Chính thức khởi chiếu tại CGV

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Chính thức khởi chiếu tại CGV

Thời gian: 14.11.2022 - 30.11.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Lạng Sơn.

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Chính thức khởi chiếu tại CGV

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Chính thức khởi chiếu tại CGV

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Chính thức khởi chiếu tại CGV

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn