VINFAST_chăm sóc toàn diện, an tâm di chuyển

Đi làm cả tuần không có thời gian mang xe đi bảo dưỡng, cuối tuần mang xe đi bảo dưỡng thì không xưởng nào làm, biết phải chọn xe hay chọn công việc đây?

Ngày đăng bài: 26.04.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Long Xuyên.

Chẳng cần chọn gì, chỉ cần chọn hệ thống Xưởng dịch vụ không ngày nghỉ của VinFast. Phục vụ suốt 91 tiếng/tuần, sẵn sàng bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay thế phụ tùng hay vệ sinh, phục hồi sơn xe,... kịp thời khi bạn cần:
👉Không ngày nghỉ: làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật
👉Không nghỉ trưa: làm liên tục từ 8:00 đến 21:00
👉Không dừng lại: phục vụ liên tục từ sáng đến tối

Việc của bạn là yên tâm tận hưởng, xe điện gặp khó đã có Xưởng dịch vụ không ngày nghỉ của VinFast lo: https://bit.ly/DangKyLaithuVinFast

#haumaicuctot #vinfast #xuongdichvukhongngaynghi

Vincom Plaza An Giang

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn