THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: TÀU NGẦM SẮT MÀU ĐEN

THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: TÀU NGẦM SẮT MÀU ĐEN | Suất chiếu đặc biệt ngày 15 & 16.07.2023 Khởi chiếu chính thức từ ngày 21.07.2023

Thời gian: 15.07.2023 - 31.07.2023

Địa điểm: Vincom Plaza 3/2.

Tại sao gọi là Suất Chiếu Đặc Biệt !?

Vì vừa chiếu sớm mà lại vừa có Quà

THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: TÀU NGẦM SẮT MÀU ĐEN |

Suất chiếu đặc biệt ngày 15 & 16.07.2023

Khởi chiếu chính thức từ ngày 21.07.2023

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn