Suất chiếu đặc biệt SÁT THỦ NHÂN TẠO 2

Thả nhẹ thông tin về Suất chiếu đặc biệt SÁT THỦ NHÂN TẠO 2: MẪU VẬT CÒN LẠ vào ngày 29.06 này. Note ngay chiếc lịch hoy nào các bạn ơi

Thời gian: 28.06.2022 - 29.06.2022

Địa điểm: Vincom Plaza 3/2.

Thả nhẹ thông tin về Suất chiếu đặc biệt SÁT THỦ NHÂN TẠO 2: MẪU VẬT CÒN LẠ vào ngày 29.06 này. Note ngay chiếc lịch hoy nào các bạn ơi

#BHDStar #BHDStarcineplex #RapchieuphimBHDStar

#Amapngaytrolai

#Vincom #VincomBaThangHai

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn