PLAY FUN - VASCARA - VINCOM KIÊN GIANG

 PLAY FUN - VASCARA - VINCOM KIÊN GIANG

Thời gian: 31.03.2023 - 02.04.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Kiên Giang.

     Tên chương trình: PLAY FUN

     Thời gian chương trình: 31.03 - 02.04.2023
     Thời gian bắt đầu truyền thông: 30.03.2023

     Hình thức:  Giảm 14% tất cả sản phẩm nguyên giá

     Địa điểm áp dụng: tại hệ thống cửa hàng Vascara và www.vascara.com

     Điều kiện áp dụng:

·         Được áp dụng tại hệ thống Vascara và website vascara.com

·         Chương trình không áp dụng thẻ Vip (đối với thẻ Vip Gold, KH được quyền chọn mức giảm 15%).

·         Không được áp dụng chung với phiếu quà tặng khác (trừ Phiếu Quà Tặng Bán, Phiếu Quà Tặng MoMo/Got It/URBOX và Gift Cards khi thanh toán).

·         Không được áp dụng khi mua Gift Cards.

·         Không được áp dụng với hàng sale, thắt lưng và phụ kiện (riêng mắt kính nguyên giá vẫn được áp dụng).

·         Không được áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác (trừ chương trình của VNPay tháng 4)

·         Trường hợp đổi sản phẩm, vui lòng đổi trong thời gian chương trình để được áp dụng mức ưu đãi.  

·         Trong mọi trường hợp, quyết định của Vascara là cuối cùng


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn