Mùa thi này, CGV VINCOM TRÀ VINH chúc các sĩ tử thượng lộ bình an, bình tĩnh tự tin, thi đâu trúng đó!

THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: NÀNG DÂU HALLOWEEN - Khởi chiếu: 22.07.2022

Thời gian: 24.07.2022 - 31.07.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Trà Vinh.

Mùa thi này, chúc các sĩ tử thượng lộ bình an, bình tĩnh tự tin, thi đâu trúng đó!

Để hình Conan hơi "quạ đen", thả tấm hình Ai-chan vừa thông minh, nhanh trí lại vừa sắc sảo này cho may mắn!

---

THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN: NÀNG DÂU HALLOWEEN - Khởi chiếu: 22.07.2022

Rạp phim CGV - Tầng 4, Vincom Plaza Trà Vinh

#VincomPlazaTraVinh


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn