KHỞI CHIẾU: TÍN HIỆU DIỆT VONG

Sẽ ra sao khi trái đất rơi vào tuyệt vọng và bóng tối bao trùm cả vực sâu.

Thời gian: 07.01.2022 - 14.01.2022

Địa điểm: Vincom Plaza 3/2.

Sẽ ra sao khi trái đất rơi vào tuyệt vọng và bóng tối bao trùm cả vực sâu.

Tín Hiệu Diệt Vong | Khởi chiếu 14.01.2022

#BHDStar #BHDStarcineplex #RapchieuphimBHDStar

Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn