Cinetour cuối tuần của Lật Mặt tại CGV VINCOM TRÀ VINH

Quá đã lịch cinetour cuối tuần của Lật Mặt đã có rồi nhaa. LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC | Đang Chiếu Tại Rạp

Thời gian: 04.05.2024 - 05.05.2024

Địa điểm: Vincom Plaza Trà Vinh.

Quá đã lịch cinetour cuối tuần của Lật Mặt đã có rồi nhaa

https://bit.ly/CGV-LATMAT7

LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC | Đang Chiếu Tại Rạp

Rạp phim CGV - Tầng 4, Vincom Plaza Trà Vinh

Hotline: 02943 842 263

#VincomPlazaTraVinh

#Latmat7#Motdieuuoc


Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn