CGV NGỤC TỐI & RỒNG: DANH DỰ CỦA KẺ TRỘM | Khởi Chiếu Tại Rạp: 21.04.2023

Vé đã mở bán, sẵn sàng cho các chiến binh tham gia vào cuộc chiến NGỤC TỐI VÀ RỒNG: DANH DỰ CỦA KẺ TRỘM rồi đây👋

Thời gian: 21.04.2023 - 21.04.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Hùng Vương.

ALO ALO! Thời điểm mà ta chở mong đã đến!
Vé đã mở bán, sẵn sàng cho các chiến binh tham gia vào cuộc chiến NGỤC TỐI VÀ RỒNG: DANH DỰ CỦA KẺ TRỘM rồi đây👋

Link: CGV: https://bit.ly/CGV-DND

Băng trộm Edgin chắc chắn sẽ cháy hết mình với anh em ta vào ngày 21.4 đó! Triển ngay thôi🔥🔥🔥

🐲 NGỤC TỐI & RỒNG: DANH DỰ CỦA KẺ TRỘM | Khởi Chiếu Tại Rạp: 21.04.2023 #DnDMovie #DnD #NgucToiVaRong #NgucToiVaRongDanhDuCuaKeTrom
*Lưu ý: Phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn