WSE

Thích gian hàng

Ngành hàng: Khác

Vị trí: Tầng L3

Trung tâm Anh ngữ Wall Street English (WSE) là thương hiệu nổi tiếng đã có mặt trên khắp thế giới. Kể từ năm 1972, WSE đã giúp mọi người thực hiện ước mơ của họ bằng việc học tiếng Anh. Hơn 3 triệu học viên đã được dạy tiếng Anh tại các trung tâm Wall Street English trên khắp thế giới. WSE cung cấp nhiều khóa học đa dạng, linh hoạt cho các nhóm đối tượng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp.
WSE

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn