Watsons

Thích gian hàng

Ngành hàng: Khác

Vị trí: Tầng hầm B2

Watsons, trực thuộc tập đoàn A.S. Watson Group, là nhà bán lẻ các sản phẩm liên quan đến sắc đẹp và sức khỏe hàng đầu châu Á, với khoảng 7.800 cửa hàng và hơn 1.500 hiệu thuốc tại 14 quốc gia Châu Á và Đông Âu. Watsons liên tục đặt ra các tiêu chuẩn trong thị trường chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, cung cấp lời khuyên và tư vấn cá nhân hóa về sức khỏe, sắc đẹp và chăm sóc cá nhân trên phạm vi sản phẩm dẫn đầu thị trường của mình, khiến khách hàng “LOOK GOOD, FEEL GREAT”.
Watsons

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn