Thế Giới Túi Xách

Thích gian hàng

Ngành hàng: Thời trang

Vị trí: Tầng L2

Hotline: 0377 244 243

Thế Giới Túi Xách trực thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Túi Xách. Kệ trưng hàng nơi đây sẽ giới thiệu “những người khách hàng đồng hành là thế giới riêng thu nhỏ” phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Từ những khoang hộp chứa các vật dụng cần thiết đến ngăn khóa xếp những tri thức tương lai, và hơn nữa còn ẩn chứa một tinh thần, một cá tính và hành trang chinh phục thế giới này. Sản phẩm của Thế Giới Túi Xách được thiết kế và sản xuất tại Việt nam trên dây chuyền hoàn chỉnh theo qui chuẩn ISO 9001-2015, đạt chỉ tiêu trách nhiệm xã hội Intertek và tiêu chuẩn hàng Việt nam chất lượng cao liên tục từ năm 2016 đến năm 2018.
Thế Giới Túi Xách

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn