Sky Optic

Thích gian hàng

Ngành hàng: Thời trang

Công ty Sky Optic của Đức đã cung cấp thiết bị sản xuất và nhãn khoa mới và phục hồi cho các bác sĩ nhãn khoa cho nhiều quốc gia trên thế giới trong 17 năm.Sứ mệnh của Sky Optic là được công nhận là một trong những công ty có uy tín nhất trong ngành, luôn tìm kiếm những cải tiến trong điều kiện làm việc và năng suất của khách hàng. Tầm nhìn của Sky Optic là đảm bảo rằng các bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ nhãn khoa làm việc trong điều kiện thoải mái, cung cấp các dịch vụ y tế đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu và giúp mọi người sống khỏe mạnh.

Sky Optic

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn