Meizan

Thích gian hàng

Ngành hàng: Khác

Meizan có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các loại thực phẩm giá trị gia tăng từ ngũ cốc. Meizan được thành lập vào 2015, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm giá trị gia tăng, an toàn cho sức khỏe, tiện dụng và phù hợp với cuộc sống hiện đại. Meizan không ngừng đầu tư vào nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào sản xuất và xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
MEIZAN

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn