Elite Fitness

Thích gian hàng

Ngành hàng: Khác

Ra đời vào năm 2010, Elite Fitness đã phát triển từ câu lạc bộ đầu tiên tại Xuân Diệu - Hà Nội, trở thành hệ thống CLB thể thao 5 sao tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu do tập đoàn BIM Việt Nam làm chủ với 14 câu lạc bộ trải dài trên toàn quốc. Elite Fitness cung cấp hệ thống giải pháp từ cách Sống Ưu Tú, là cách mỗi người đều tìm thấy nguồn sức mạnh để sống khỏe, sống tốt, cân bằng và kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng. Sống Ưu Tú bao gồm một hệ thống giải pháp 5 bước đơn giản và toàn diện: Elite Think, Elite Eat, Elite Move, Elite Learn, Elite Repeat.
Elite Fitness

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn