Vincom Plaza Trà Vinh

Địa chỉ

Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Hotline: 0746256868

Giờ mở cửa

9:30 - 21:30

THÔNG TIN SỰ KIỆN/KHUYẾN MẠI