HOTPOT STORY

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại (08) 3722 5299
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00