Highlands Coffee

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 1
Số điện thoại (08) 3722 5333
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00