CGV

Ngành hàng Vui chơi giải trí
Vị trí Tầng 5
Số điện thoại (08) 3722 8811
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00