Tổ hợp Khu vui chơi- Nhà sách- Cà phê sách Tân Việt

Ngành hàng
Vị trí Tầng 03
Số điện thoại 02083 939 008
Giờ Mở cửa T2 - T6: 10:00 - 21:00 | T7 – CN, Ngày Lễ: 10:00 - 21:30