Ngân hàng BIDV

Ngân hàng BIDV  là điểm đến tiện lợi đáp ứng các nhu cầu về tài chính, quản lý tài sản, chuyển tiền,...

Ngành hàng Dịch vụ
Vị trí 1
Số điện thoại 028 3511 2345
Giờ Mở cửa 7:30 - 17:00