Lock&Lock đã tiến hành mở rộng cơ sở sản xuất với chuỗi các nhà máy như: Asan tại Hàn Quốc, Uy Hải và Tô Châu ở Trung Quốc, Đồng Nai và Vũng Tàu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 17 đại diện thương mại ( Pháp nhân) tại nước ngoài đã được thành lập để đảm bảo nền tảng cho sự phát triển của Lock&Lock trên toàn cầu.

Ngành hàng Nhà cửa - Gia đình
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 0909862580
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00

Sản phẩm